Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
  Ortak Sağlık Güvenlik Birimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği gereği işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.
Moral OSGB Sorumlu Müdür yönetiminde 4 İş Güvenliği Uzmanı, 1 İşyeri Hekimi ve 1 Sağlık Memuru ile işyerlerine İş Güvenliği ve İşyeri Hekimliği konusunda hizmet vermektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İSG-KATİP(İş Güvenliği Kayıt Takip sistemi) Programı üzerinden işyerinizin aylık bildirimleri yapılarak kanuni zorunluluğunuz yerine getirilmektedir. İSG Tehlike Sınıfları Tebliğine göre NACE Kodunuza göre Tehlike Sınıflarınız belirlenmektedir ve çalışan sayınıza göre aylık zorunlu İş Güvenliği Hizmeti sunulmaktadır.

İŞYERİ HEKİMİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI EĞİTİMİ:
Hizmet verdiğimiz işyerlerinde İSG Tehlike Sınıfları Tebliği göz önünde bulundurularak İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilmektedir. İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetini sözleşmeli bulunduğu OSGB den alabilmektedir. OSGB ile sözleşme yapmak İşyeri Sağlık Güvenlik Birimi kurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır.

İş Güveliği Uzmanı:
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin (yüksekte çalışma, kişisel koruyucu donanımlar,..vb) ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yapar.
2) Çalışma ortamıyla ilgili yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde hazırlar.
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla İş Sağlığı ve Güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak işverenin onayına sunar ve uygulamasını kontrol eder.
 
Bizi Takip Edin
Anasayfa IletisimSite HaritasiAtak Mail
   
Design & Hosting
Atak Domain